Slovník akademických pojmov

Už viem, čo znamená

Odvolanie

Riadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť rozhodnutia, ktoré nenadobudlo právoplatnosť. Odvolanie môže podať účastník konania, ktorému nebolo podľa jeho názoru úplne alebo čiastočne vyhovelo, teda s rozhodnutím nesúhlasí. Lehota na podanie odvolania je 15 dní od doručenia rozhodnutia. Výnimky bližšie upravujú zákonné normy.

Související odkazy: Rozhodnutie o prijatí Nultý ročník


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2017